Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Ánh Sáng Phật Pháp| Kinh - Chú| Một Ngày An Lạc| Nhạc Thiền| Pháp Thoại| Phật Pháp Nhiệm Màu| Phim Hoạt Hình| Phim Tài Liệu| Phim Truyện| Sách Nói| Cổ Nhạc| Ca Nhạc
LỊCH GIẢNG SẮP TỚI
 • Thích Huyền Vi
 • (29-03-2014)
 • Thích Giác Nhàn
 • (29-03-2014)

  Thêm lịch mới

  CLIP VỪA CHIẾU

  Đời Sống Đạo Đức-2

  Cúng Dường

  VỮNG CHÃI THẢNH THƠI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh

  Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 2)

  Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác-2

  Tứ hạnh quán - Tổ Bồ Đề Đạt Ma

  Nhân Quả Trong Cuộc Đời

  Sự Tích Di Lặc Bồ Tát-8

  Giảng Kinh Địa Tạng - Ḥa Thượng Tuyên Hóa 15-52

  Nghi thức trì tụng chú Đại Bi

  Tu Như Thế Nào Để Cho Cửu Huyền Được Siêu Sanh Tịnh Độ và No Đủ

  Đạo giữa đời thường - Tập 2

  Thiện Ác Nghiệp Báo - Chư Kinh Yếu Tập - Pháp Sư Đại Thế -38

  Bao La Lòng Mẹ - Thanh Ngân

  Tám tướng trạng phát bồ đề tâm
  THẢO LUẬN MỚI
  VIDEO MỚI:
  Tụng-4
  Thích Giác Nhàn
  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải 01
  Hòa Thượng Tuyên Hóa
  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải 10
  Hòa Thượng Tuyên Hóa
  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải 06
  Hòa Thượng Tuyên Hóa
  Kinh Kim Cang Bát Nhă Ba La Mật -1
  Hòa Thượng Tuyên Hóa
  Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo-20
  Thích Giác Khang
  Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo-19
  Thích Giác Khang
  Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo-11
  Thích Giác Khang
  Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo-8
  Thích Giác Khang
  Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo-7
  Thích Giác Khang
  VIDEO XEM NHIỀU:
  Sự Thù Thắng Và Vi Diệu Của Câu Phật Hiệu (Trích từ Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, Tập 27)
  Pháp Sư Tịnh Không
  Nguyện Thứ 18 (Phần 2)
  Thích Giác Nhàn
  Giảng kinh Duy Ma Cật: Siêu việt nhị biên 5B
  Thích Phước Tịnh
  Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 8: Thân Bệnh - Tâm Không Bệnh
  TS Kim Triệu
  Dị Bộ Tông Luân Luận: Kẻ thù ta không phải con người
  Thích Nhất Hạnh
  Phật Tri Kiến-2
  Thích Thiện Huệ
  Như Lai
  Thích Pháp Hòa
  Phật Tri Kiến
  Thích Thiện Huệ
  Bài 15: Tăng thân, phật thân, pháp thân tương tức
  Thích Nhất Hạnh
  Đối Diện Với Bệnh (26/02/2006)
  Thích Nhật Từ
  Xem tất cả videos
  TÌM THEO TÁC GIẢ:
  (Có bài mới cập nhật)
 • Thích Như Điển [11]
 • Thích Giác Nhàn [302]
 • Thích Tịnh Quang [31]
 • Thích Pháp Chánh [15]
 • Thích Chúc Thiện [35]
 • Thích Thiền Tâm [36]
 • Thích Nữ Trí Hải [14]
 • Thích Đạo Tâm [10]
 • Hòa Thượng Huyền Vi [11]
 • Thích Nhất Chân [40]
 • Thích Huệ Duyên [38]
 • Thích Khế Định [42]
 • Thích Nữ Giới Hương [79]
 • Thích Giác Nhiên [17]
 • Thích Duy Lực [123]
 • Pháp Sư Diễn Bồi [57]
 • Thích Nữ Hạnh Chiếu [60]
 • Thích Huyền Diệu [14]
 • Thích Bảo Nghiêm [16]
 • Thích Thiện Hoa [168]
 • Thích Tâm An [13]
 • Thích Nguyên An [97]
 • Thích Thông Triết [16]
 • Thích Tâm Hải [32]
 • Thích Thiện Bảo [13]
 • Thích Giác Giới [43]
 • Hòa Thượng Tuyên Hóa [166]
 • Pháp Sư Định Hoằng [11]
 • ĐĐ. Thích Trí Chơn [12]
 • Thích Chân Giác [32]
 • Thích Chánh Định [29]
 • Pháp Sư Đạo Chứng [20]
 • Thích Phước Tịnh [102]
 • Thích Thông Phổ [35]
 • Thích Minh Tuệ [28]
 • Thích Thiện Chấn [47]
 • Thích Pháp Quang [121]
 • Thích Giác Chánh [12]
 • Thích Giác Khang [118]
 • Thích Trí Thoát [78]
 • Thích Chân Hiếu [146]
 • Thích Đồng Thành [30]
 • Thích Minh Hiếu [89]
 • Thích Thiện Minh [15]
 • Thích Nguyên Hiền [44]
 • Thích Minh Chơn [26]
 • Thích Thiện Huệ [92]
 • Thích Thanh Từ [290]
 • Thích Viên Trí [26]
 • Thích Thái Hòa [81]
 • Thích Minh Đạo [20]
 • Thích Sán Nhiên [17]
 • Thích Nhật Quang [12]
 • Thích Trúc Thái Minh [33]
 • Thích Phước Nghiêm [39]
 • Thích Tâm Thiện [34]
 • Thích Trung Đạo [13]
 • Thích Quảng Thiện [19]
 • Thích Nữ Như Thủy [51]
 • Thích Trí Siêu [155]
 • Thích Trí Tịnh [64]
 • Thích Bửu Chánh [186]
 • Thích Đạo Quang [17]
 • Thích Chiếu Khánh [29]
 • Thích Thiện Pháp [74]
 • Thích Tuệ Hải [267]
 • Thích Thiện Trí [21]
 • Thích Trí Đức [160]
 • Thích Chân Tính [124]
 • Thích Hạnh Tín [12]
 • Thích Giác Tây [62]

  Hiển thị tất cả 722 tác giả
 • Copyright 2014 © by PHAPAM.COM.VN
  Email: info@phapam.com.vn

  Fatal error: Cannot redeclare html2txt() (previously declared in /home2/phapamco/public_html/lib.php:2) in /home2/phapamco/public_html/lib.php on line 14